1. IE browser is NOT supported anymore. Please use Chrome, Firefox or Edge instead.
2. If you are a new user, please register to get an IHEP SSO account through https://login.ihep.ac.cn/regist.jsp Any questions, please email us at helpdesk@ihep.ac.cn or call 88236855.
3. If you need to create a conference in the "Conferences, Workshops and Events" zone, please email us at helpdesk@ihep.ac.cn.
4. The max file size allowed for upload is 100 Mb.

2021年基本粒子和相互作用协同创新中心年会暨牡丹江合作组学术会议

Asia/Shanghai
郑州大学

郑州大学

Description

2021年基本粒子和相互作用协同创新中心年会暨牡丹江合作组学术会议定于10月15至18日在河南郑州举行,会议由北京大学、清华大学、中国科学技术大学、南开大学、中国科学院大学联合主办,中国高等科学技术中心资助,由郑州大学承办,会议组委会特邀您参加会议,请您务必于9月30日前完成会议注册。 

会议的内容主要包括:
1. 国内高校一年来在BESIII实验、中微子和暗物质实验、以及国际合作高能物理实验上的工作进展、今后工作的计划及安排;
2. 高能物理领域理论与实验之间的学术交流;
3. 高校之间在相关领域上的合作讨论。

会议相关信息如下:
1.注册网页:
https://indico.ihep.ac.cn/event/14550/
2.会议时间:2021年10月15日--10月18日(15日注册报到,16-17日会议,18日自由讨论,19日返程)
3.报到地址:郑州光华大酒店
4.会场地点:河南省郑州市高新区瑞达路68号(瑞达路与合欢街交叉口)
5.会议注册费用:1200元/人


会议联系人:
郑州大学  闫文成(邮箱:yanwc@zzu.edu.cn           手机:13011889846)
郑州大学  王   恩(邮箱:wangen@zzu.edu.cn          手机:18237128361)
郑州大学  张亚腾(邮箱:zhangyateng@zzu.edu.cn 手机:15256061700)
郑州大学  王晓玉(邮箱:xiaoyuwang@zzu.edu.cn  手机:18937174405)
郑州大学  宋勤涛(邮箱:songqintao@zzu.edu.cn   手机:18838218929)
郑州大学  徐   吉(邮箱:xuji_phy@zzu.edu.cn         手机:17721017633)
郑州大学  杜书先(邮箱:dusx@zzu.edu.cn               手机:13523599372)
郑州大学  李德民(邮箱:lidm@zzu.edu.cn)

中国科学院大学  吕晓睿(邮箱:xiaorui@ucas.ac.cn)
南开大学  喻纯旭(邮箱:yucx@nankai.edu.cn)
中国科学技术大学  彭海平(邮箱:penghp@ustc.edu.cn)
北京大学   杨振伟(邮箱:yangzw@pku.edu.cn)

Participants
 • Bai-Cian Ke
 • Bo Zheng
 • Cai-Dian Lu
 • Chunhua Li
 • Cui Li
 • Feng Liu
 • Gang Li
 • Guangshun Huang
 • Hongbang Liu
 • Huijing Li
 • Jiangchuan Chen
 • Kai Yi
 • Ke Liu
 • Lailin Xu
 • Lei Li
 • Liang Sun
 • Liang YAN
 • Liangwen Chen
 • Mingshui CHEN
 • Qiang Li
 • Shenjian Chen
 • Shu Li
 • Wei Chen
 • Wei Wang
 • Xiaopeng Zhou
 • Xiaorong Zhou
 • Xiaoshen KANG
 • Xin-Qiang Li
 • Xingtao Huang
 • Xiqing Hao (郝喜庆)
 • Yadi WANG
 • Yangheng Zheng
 • Yateng Zhang
 • Ye YUAN
 • Yu-Kuo Hsiao
 • Yuanning Gao
 • Zhaoxia Meng
 • Zhe Wang
 • Zhen-Hua (振华) Zhang (张)
 • 世海 朱
 • 中伟 杜
 • 丽 龚
 • 丽桃 杨
 • 书先 杜
 • 书磊 张
 • 亚东 杨
 • 代会 魏
 • 佳佳 秦
 • 佳俊 吴
 • 佳军 廖
 • 俊峰 孙
 • 倩 刘
 • 健 唐
 • 兴玉 周
 • 冠颖 王
 • 冰 李
 • 力钢 夏
 • 勇 杨
 • 勤涛 宋
 • 北江 刘
 • 华星 陈
 • 国利 王
 • 坤 胡
 • 培荣 李
 • 大勇 王
 • 奉坤 郭
 • 如盼 郭
 • 娇娇 宋
 • 子平 张
 • 学潜 李
 • 宇 张
 • 家杰 凌
 • 小帅 秦
 • 小虎 孙
 • 少博 王
 • 山 程
 • 崇兴 岳
 • 常青 封
 • 广睿 廖
 • 建北 刘
 • 建宾 陈
 • 建平 代
 • 建平 马
 • 强 李
 • 彦 王
 • 彬 钟
 • 德民 李
 • 志龙 韩
 • 恩 王
 • 成成 韩
 • 振伟 杨
 • 振宇 张
 • 文成 闫
 • 文标 鄢
 • 新平 徐
 • 旋 罗
 • 旭 冯
 • 明刚 赵
 • 星导 郭
 • 晓玉 王
 • 晓琳 康
 • 晓睿 吕
 • 朦 肖
 • 来林 徐
 • 杰磊 张
 • 林 朱
 • 栋 肖
 • 桂源 张
 • 永栩 杨
 • 永波 黄
 • 江西 兰
 • 洁晟 俞
 • 浩 蔡
 • 海峰 李
 • 海明 胡
 • 海波 李
 • 涛 罗
 • 清平 姬
 • 煜 鲍
 • 燎原 董
 • 爱强 郭
 • 玉萍 郭
 • 现伟 康
 • 琪 安
 • 磊 夏
 • 祥祥 任
 • 禔 龚
 • 科盛 孙
 • 立升 耿
 • 紫源 李
 • 繁荣 徐
 • 红卫 柯
 • 红荣 漆
 • 纯旭 喻
 • 继峰 胡
 • 维平 王
 • 维民 宋
 • 羽铁 梁
 • 翔 肖
 • 耀 余
 • 聪 耿
 • 肖雁 沈
 • 至勇 王
 • 航 尹
 • 良 韩
 • 艳丽 王
 • 艳席 张
 • 莹春 朱
 • 葳 单
 • 衡讷 李
 • 跃红 谢
 • 郑昀 尤
 • 金 李
 • 金林 傅
 • 雄飞 王
 • 雅苹 程
 • 雨 孟
 • 雷 武
 • 雷(Lei) 张(Zhang)
 • 震 胡
 • 麟朝 焦
 • 黎明 张
 • 齐放 吕
The agenda of this meeting is empty