Mini-workshop on AGN & X-Ray Binary

Asia/Shanghai
Jiu Hua Hotel

Jiu Hua Hotel

Xiao TangShan, Changping, Beijing
The agenda of this meeting is empty