QCD vacuum and matter under strong magnetic field Ⅱ

Asia/Shanghai
Theory Division 319 (IHEP, CAS)

Theory Division 319

IHEP, CAS

19B YuquanLu, Shijingshan District, P. O. Box 918-4, Beijing, 100049, P. R. China
Description
The 2nd workshop on “QCD vacuum and matter under strong magnetic field” will be held during the period of Oct. 15-17, 2014 at the Institute of High Energy Physics, Chinese Academy of Science, Beijing, China. The invited speakers include: Dr. Gokce Basar (Stony Brook Uni., USA), Prof. Kenji Fukushima (Tokyo Uni., Japan), Prof. Jinfeng Liao (Indiana Uni., USA), Prof. Andreas Schafer (Regensburg Uni., Germany) Prof. Igor Shovkovy (Arizona State Uni., USA) Dr. Gang Wang (UCLA, USA) Registration fee: 600 Yuan(RMB) Deadline: Aug. 30th, 2014. For participants who need visa, the deadline of registration is Aug. 15th, 2014. Please contact with Dr. Lei Dang (dangl@ihep.ac.cn) for visa application. Local Organizer: Prof. Mei Huang (IHEP, CAS) Co-organizers: Prof. Xuguang Huang (Fudan Uni.) Prof. Defu Hou (CCNU) Prof. Qun Wang (USTC) Prof. Hongshi Zong (ITP, CAS & NJU) Secretary: Dr. Lei Dang Contact: Dr. Lang Yu (yulang@ihep.ac.cn)
conference photo
Conference Photoes
program
Slides on Oct. 15th
Slides on Oct. 16th
Slides on Oct. 17th
Participants
 • Bing-feng Jiang
 • Bo Feng
 • Chao Shi
 • Fen Zuo
 • Gaoqing Cao
 • Guangzhen Kang
 • Hong-shi Zong
 • hongbao zhang zhang
 • Huan Chen
 • Jianhua Gao
 • JINFENG LIAO
 • Juan Liu
 • Peng-Cheng Chu
 • Pengfei Zhuang
 • Pu Shi
 • Qing Wang
 • Shi Yuan-mei
 • Sho Ozaki
 • Shusheng Xu
 • Shuzhe Shi
 • Yan Yan
 • zhao zhang
 • Zhu-fang Cui
The agenda of this meeting is empty