1. IE browser is NOT supported anymore. Please use Chrome, Firefox or Edge instead.
2. If you are a new user, please register to get an IHEP SSO account through https://login.ihep.ac.cn/regist.jsp Any questions, please email us at helpdesk@ihep.ac.cn or call 88236855.
3. If you need to create a conference in the "Conferences, Workshops and Events" zone, please email us at helpdesk@ihep.ac.cn.
4. The max file size allowed for upload is 100 Mb.

The 29th Daya Bay reactor neutrino experiment collaboration meeting

Asia/Shanghai
Description

The 29th Daya Bay collaboration meeting will be held at IHEP, Beijing during Oct. 18 to Oct. 20. 

Registration Fee

There is no registration fee for the collaboration meeting.

Visa

https://indico.ihep.ac.cn/event/8697/page/0

Accommodation

Two hotels are avaliable for the workshop.

IHEP guest house: ~355 RMB/day;

Holiday Inn: ~ 550 RMB/day

More information can be found in the accommodation page and select one in the registration form.

IHEP can cover students' and postdocs' accommodation from outside of China. If you need the support please select corresponding option in the registration.

Contact Persons of LOC

Zeqi Wei (weizq@ihep.ac.cn), +86-10-8823-6054

Zeyuan Yu (yuzy@ihep.ac.cn), +86-10-8823-6256

Participants
 • Bedrich Roskovec
 • Bei-Zhen Hu
 • Bryce Littlejohn
 • Chao Zhang
 • Chris Marshall
 • Dan Dwyer
 • David Jaffe
 • Hongzhao Yu
 • Hsiao-Ru Pan
 • Jeremy Gaison
 • Jiajie Ling
 • Jiaxuan Ye
 • Jie Cheng
 • Jilei Xu
 • Jinjing Li
 • Joseph Hor
 • Juan Pedro Ochoa Ricoux
 • Jun Cao
 • Kam-Biu Luk
 • Kan CHENG
 • Karsten Heeger
 • Konstantin Treskov
 • Liang ZHAN
 • Liangjian Wen
 • Lu LU Haoqi
 • Martin Dvorak
 • Matt Kramer
 • Maxim Gonchar
 • Meng Wang
 • Miao He
 • MING QI
 • Ming-chung Chu
 • Neill Raper
 • Qun Wu
 • Rupert Leitner
 • Steve kettell
 • Wei Lianghong
 • Wei Wang
 • Wenjie Wu
 • Xiaonan LI
 • xin mao
 • Xingtao Huang
 • Yee Bob Hsiung
 • Yongbo Huang
 • Yufeng Li
 • Yuzi Yang
 • Zeyuan Yu
 • Zhe Wang
 • Zhimin WANG
 • 丰鹏 安
 • 保彪 岳
 • 健润 胡
 • 國綸 任
 • 少敏 陈
 • 帅杰 李
 • 帝儒 吴
 • 彤 徐
 • 海峰 姚
 • 焯钧 胡
 • 磊 郭
 • 裕达 曾