1. If you are a new user, please register to get an Indico account through https://login.ihep.ac.cn/registIndico.jsp. Any questions, please email us at helpdesk@ihep.ac.cn or call 88236855.
2. The name of any uploaded file should be in English or plus numbers, not containing any Chinese or special characters.
3. If you need to create a conference in the "Conferences, Workshops and Events" zone, please email us at helpdesk@ihep.ac.cn.
22-28 August 2019
Nankai University
Asia/Shanghai timezone

International Advisory Committee (to be confirmed)

Mauro Anselmino (Torino, Italy)

Stanley Brodsky (SLAC, USA)

Chao-Hsi Chang (ITP, CAS, China)

Kuang-Ta Chao (Peking Univ., China)

Abhay Deshpande (Stony Brook Univ., USA)

Nicole d'Hose (CEA, Saclay, France)

Huanzhong Huang (UCLA and Fudan Univ., USA and China)

Xiangdong Ji (Univ. of Maryland and SJTU, USA and China)

Xue-qian Li (NKU, China)

Zuo-tang Liang (SDU, China)

Keh-Fei Liu (Univ. of Kentucky, USA)

Yu-gang Ma (SINAP, China)

Anna Martin (Trieste, Italy)

Zein-Eddine Meziani (Argonne National Lab)

Robert McKeown (JLab, USA)

Berndt Mueller (BNL, USA)

Jen-Chien Peng (UIUC, USA)

Jianwei Qiu (JLab, USA)

Craig Roberts (ANL, USA)

Naohito Saito (J-PARC, Japan)

Xiaoyan Shen (IHEP, CAS, China)

Ernst Sichtermann (LBNL, USA)

Anthony W. Thomas (Univ. of Adlaide, Australia)

Marc Vanderhaeghen (Mainz, Germany)

Fan Wang (NJU, China)

Yifang Wang (IHEP, CAS, China)

Guoqing Xiao (IMP, CAS, China)

Nu Xu (LBNL and IMP, USA and China)

Zhangbu Xu (BNL and SDU, USA and China)

Wenlong Zhan (CAS, China)

Zhengguo Zhao (USTC, China)

Pengfei Zhuang (Tsinghua, China)

Bingsong Zou (ITP, CAS, China)

 

=================================

Organizing Committee (to be confirmed)

Lei Chang (NKU, co-chair)

Jian-ping Chen (JLab, co-chair)

Haiyan Gao (Duke Kunshan Univ. and Duke Univ., co-chair)

Jian Zhou (SDU)

Jin-hui Chen (SINAP)

Xiang-song Chen (HUST)

Xu-rong Chen (IMP)

Xiaomei Li (CIAE)

Hai-jiang Lv (Huangshan College)

Yu-xin Liu (PKU)

Bo-qiang Ma (PKU)

Jia-lun Ping (NJNU)

Qun Wang (USTC)

Qin Wang (Tsinghua Univ.)

Wei Wang (SJTU)

Yi Wang (Tsinghua Univ.)

Xing-gang Wu (Chongqing Univ.)

Bo-wen Xiao (CCNU)

Zhigang Xiao (Tsinghua Univ.)

Qing-hua Xu (SDU)

Chun-xu Yu (NKU)

Qiang Zhao (IHEP)

Zhiyong Zhou (SEU)

Hong-shi Zong (NJU)

Lijia Kang (NKU, conference secretary)

Si-yao Zhang (NKU, conference secretary)

Muyang Chen (NKU, scientific secretary)