1. IE browser is NOT supported anymore. Please use Chrome, Firefox or Edge instead.
2. If you are a new user, please register to get an IHEP SSO account through https://login.ihep.ac.cn/regist.jsp Any questions, please email us at helpdesk@ihep.ac.cn or call 88236855.
3. If you need to create a conference in the "Conferences, Workshops and Events" zone, please email us at helpdesk@ihep.ac.cn.
4. The max file size allowed for upload is 100 Mb.

Committee

CLHCP Program Committee:

Chair:        Yusheng Wu (USTC), Hao Zhang (IHEP)
Theory:   Zuowei Liu (NJU), Huichao Song (PKU), Wei Wang (SJTU), Huaxing Zhu (ZJU)
ALICE:       Zebo Tang (USTC), Xiaoming Zhang (CCNU)
ATLAS:      Jun Guo (SJTU), Yanping Huang (IHEP), Lianliang Ma (SDU), Lei Zhang (NJU)  
CMS:         Qiang Li (PKU), Hongbo Liao (IHEP), Meng Xiao (ZJU) 
LHCb:        Jibo He (UCAS), Yuehong Xie (CCNU), Liming Zhang (THU)
Upgrade:  Yongjie Sun (USTC), Huaqiao Zhang (IHEP)
CEPC:        Manqi Ruan (IHEP)

 

Local Committee (Tsinghua University)

Haipeng An, Xin Chen, Zhen Hu, Zhenwei Yang, Kai Yi