1. IE browser is NOT supported anymore. Please use Chrome, Firefox or Edge instead.
2. If you are a new user, please register to get an IHEP SSO account through https://login.ihep.ac.cn/regist.jsp Any questions, please email us at helpdesk@ihep.ac.cn or call 88236855.
3. If you need to create a conference in the "Conferences, Workshops and Events" zone, please email us at helpdesk@ihep.ac.cn.
4. The max file size allowed for upload is 100 Mb.
Aug 25 – 28, 2022
北京,香山饭店
Asia/Shanghai timezone

Organization

Local Organizing Committee
Zhi-Gang Xiao (Chair), Fei Gao, Zhe Xu, Zhi-Hong Ye, Xiang-Lei Zhu, Qian Wang(Secretary)

 

Advisory Committee

Lie-Wen Chen (STJU)

Jing-Yu Tang (IHEP,CAS)

Wei-Ping Liu (CIAE)

Yan Lin Ye (PKU)

Xin-Chun Lai(CAEP)

Feng Shou Zhang (BNU)

Zuo-Tang Liang (SDU)

Zhen Tang Zhao (SINAP)

Zhong Zhou Ren (TJU)

Peng Fei Zhuang (THU)

Chang Pu Sun (CAEP)

Bing Song Zhou (ITP,CAS)

Wenqing Shen (SINAP)

Hong Wei Zhao (IMPCAS)

Chuan-Xiang Tang (THU)