1. IE browser is NOT supported anymore. Please use Chrome, Firefox or Edge instead.
2. If you are a new user, please register to get an IHEP SSO account through https://login.ihep.ac.cn/regist.jsp Any questions, please email us at helpdesk@ihep.ac.cn or call 88236855.
3. If you need to create a conference in the "Conferences, Workshops and Events" zone, please email us at helpdesk@ihep.ac.cn.
4. The max file size allowed for upload is 100 Mb.

Committee

CLHCP2022 Program Committee

Chair:        Yusheng Wu (USTC), Hao Zhang (IHEP)
Theory:   Jia Liu (PKU), Huichao Song (PKU), Jian Wang (SDU), Yuming Wang (NKU), Hao Zhang (IHEP)
ALICE:       Zebo Tang (USTC), Xiaoming Zhang (CCNU)
ATLAS:      Haifeng Li (SDU), Shu Li (SJTU), Yusheng Wu (USTC), Da Xu (IHEP), Lei Zhang (NJU)  
CMS:          Hongbo Liao (IHEP),
Xiaohu Sun (PKU), Meng Xiao (ZJU) 
LHCb:        Yiming Li (IHEP), Liang Sun (WHU), Liming Zhang (THU)
Upgrade:  Yongjie Sun (USTC), Dayong Wang (PKU)
CEPC:        Manqi Ruan (IHEP)

 

Local Committee 

  • Kai Yi (kai.yi@cern.ch
  • Bingran He, Jun He, Hongxia Huang, Lei Wu, Bin Zhong, Ruilin Zhu
  • Secretories: Bingran He, Zhen Hu, Shan Liu, Jingqing Zhang