1. IE browser is NOT supported anymore. Please use Chrome, Firefox or Edge instead.
2. If you are a new user, please register to get an IHEP SSO account through https://login.ihep.ac.cn/registlight.jsp Any questions, please email us at helpdesk@ihep.ac.cn or call 88236855.
3. If you need to create a conference in the "Conferences, Workshops and Events" zone, please email us at helpdesk@ihep.ac.cn.
4. The max file size allowed for upload is 100 Mb.

Organizing Committees

Scientific Program Committee

Name Institute Name Institute
Franco Bedeschi INFN/Pisa Tao Liu HKUST
Nicole Bell (co-chair, theory) U.Melbourne Zhen Liu(co-chair, theory) U.Minnesota
Maria Enrica Biagini (co-chair, accelerator) INFN/Frascati Bruce Mellado U.Wits, iThemba LABS
Anton Bogomyagkov BINP Carlo Pagani INFN/Milano
Daniela Bortoletto Oxford Roman Poschl (co-chair, exp.physics) IJCLab
Shikma Bressler Weizmann Jianming Qian U.Michigan
Qinghong Cao PKU Michael Ramsey-Musolf TDLI, UMass
Joao Guimaraes da Costa IHEP Andreas Schopper CERN
Angeles Faus-Golfe IJCLab/Orsay Anatoly Sidorin JINR
Jie Gao (co-chair, accelerator) IHEP Younguk Sohn POSTECH
Paolo Giacomelli INFN/Bologna Makoto Tobiyama KEK
Christophe Grojean DESY Yoshinobu Unno (co-chair, exp.physics) KEK
Xiaogang He TDLI, SJTU Alessandro Vicini INFN/Milano
Sven Heinemeyer IFT/CSIC Liantao Wang U.Chicago
Wenhui Huang THU Meng Wang SDU
Eric Kajfasz CPPM Xueqing Yan PKU
Eiji Kako KEK Haijun Yang SJTU, TDLI
Weidong Li IHEP Hwidong Yoo Yonsei U.
Jianbei Liu USTC Frank Zimmermann (co-chair, accelerator) CERN

 

Local Organizing Committee

Local Organizing Committee
Shan Jin(chair) NJU Yuhui Li IHEP Chunxu Yu NKU
Yaquan Fang IHEP Ming Qi NJU Lei Zhang NJU
Xingtao Huang SDU Manqi Ruan IHEP Liming Zhang THU
Yongsheng Huang SYSU Xiaolong Wang FDU Yunlong Zhang USTC
Gang Li IHEP Yuehong Xie CCNU Hongbo Zhu ZJU
Shu Li TDLI/SJTU Zhenwei Yang PKU Huaxing Zhu ZJU
Secretaries
Sicheng Zhou NJU Hongjuan Xu IHEP Yaru Wu IHEP