1. IE browser is NOT supported anymore. Please use Chrome, Firefox or Edge instead.
2. If you are a new user, please register to get an IHEP SSO account through https://login.ihep.ac.cn/regist.jsp Any questions, please email us at helpdesk@ihep.ac.cn or call 88236855.
3. If you need to create a conference in the "Conferences, Workshops and Events" zone, please email us at helpdesk@ihep.ac.cn.
4. The max file size allowed for upload is 100 Mb.
Aug 3 – 7, 2015
Duke Kunshan University
Asia/Shanghai timezone

Committees

International Advisory Committee

 • Stanley Brodsky (SLAC) 

 • Chao-Hsi Chang (ITP, CAS) 

 • Kuang-Ta Chao (Peking Univ.)

 •  Nicole D'Hose (CEA, Saclay)

 • Mao He (Shandong Univ.)

 • Robert McKeown (Jefferson Lab)

 • Hugh Montgomery (Jefferson Lab)

 • Jen-Chieh Peng (UIUC)

 • Jianwei Qiu (BNL)

 • Craig Roberts (Argonne)

 • Wenqing Shen (SINAP, CAS)

 • Xiaoyan Shen (IHEP, CAS)

 • Marc Vanderhaeghen (Mainz)

 • Fan Wang (Nanjing Univ.)

 • Guoqing Xiao (IMP, CAS)

 • Hongjie Xu * (SINAP, CAS)

 • Nu Xu (CCNU/LBNL)

 • Wenlong Zhan* (CAS)

 • Zongye Zhang (IHEP, CAS)

 • Zhengguo Zhao (USTC)

 • Shuhua Zhou (China Institute of Atomic Energy)

 • Pengfei Zhuang (Tsinghua Univ.)

 • Bingsong Zou (ITP, CAS)

* to be confirmed

Organizing  Committee

 • Jian-ping Chen (Jefferson Lab, Co-chair)

 • Haiyan Gao (Duke Univ. and Duke Kunshan Univ., Co-chair)

 • Xiangdong Ji (Univ. of Maryland and SJTU, Co-chair)

 • Wei Wang (SJTU, Scientific Secretary)

 • Xiangsong Chen (Huazhong Univ. of Science & Technology)

 • Xurong Chen (IMP, CAS)

 • Bitao Hu (Lanzhou Univ.)

 • Xiaomei Li (China Institute of Atomic Energy)

 • Zuo-tang Liang (Shandong Univ.)

 • Jianbei Liu (USTC)

 • Xiang Liu (Lanzhou Univ.)

 • Hai-jiang Lu (Huang Shuan Univ.)

 • Bo-qiang Ma (Peking Univ.)

 • Jian-Ping Ma (ITP, CAS)

 • Yu-gang Ma (SINAP, CAS)

 • Jialun Ping (Nanjing Normal Univ.)

 • Bowen Xiao (CCNU)

 • Zhigang Xiao (Tsinghua Univ.)

 • Qinghua Xu (Shandong Univ.)

 • Wenbiao Yan (USTC)

 • Qiang Zhao (IHEP, CAS) 

 • Hongshi Zong (Nanjing Univ.)