1. IE browser is NOT supported anymore. Please use Chrome, Firefox or Edge instead.
2. If you are a new user, please register to get an IHEP SSO account through https://login.ihep.ac.cn/registlight.jsp Any questions, please email us at helpdesk@ihep.ac.cn or call 88236855.
3. If you need to create a conference in the "Conferences, Workshops and Events" zone, please email us at helpdesk@ihep.ac.cn.
4. The max file size allowed for upload is 100 Mb.

Circular Electron-positron Collider (CEPC) Kick-off Meeting

Asia/Shanghai
四季御园国际大酒店

四季御园国际大酒店

Description
CEPC项目启动会议

会议名称:环形正负电子对撞机-超级质子对撞机(CEPC-SPPC)项目启动会议

Participants
 • Beijiang Liu
 • Bo Zheng
 • chengguang zhu
 • Chengping Shen
 • Chong Sheng Li
 • Chun Du
 • Chunxu YU
 • Dayong Wang
 • Dong Liaoyuan
 • Feng LU
 • Gang LI
 • gang xu
 • Guangshun Huang
 • Guo-Li Wang
 • Hai-jiang Lu
 • HaiBo LI
 • Haijun Yang
 • Haiming Hu
 • Hong Ma
 • Hong-Hao Zhang
 • Hong-Jian He
 • Hongbo Zhu
 • Hongliang Dai
 • hongying jin
 • Huaqiao ZHANG
 • Huiping Geng
 • Huirong QI
 • jian Cheng
 • Jian-Ping Ma
 • Jianbei Liu
 • Jianxiong Wang
 • Jie GAO
 • Jing Shu
 • Jingyu Tang
 • Junhui Yue
 • Kai Wang
 • Kai Zhu
 • Ke Wang
 • Li Lin Yang
 • Liang HAN
 • Liang Li
 • Liangliang WANG
 • Lianliang Ma
 • Ling Zhao
 • Linghui Wu
 • Manqi Ruan
 • Mao HE
 • Mei Ye
 • meifen wang
 • Meng Wang
 • Minghan Ye
 • Minghui Liu
 • Mingshui Chen
 • Mingyi dong
 • NING CHEN
 • Ping Rong-Gang
 • qian liu
 • Qiang Li
 • Qing QIN
 • Qing-Hong Cao
 • Qun Ouyang
 • Sen Qian
 • Shan Jin
 • Shenjian Chen
 • Shi-Lin ZHU
 • Shi-Yuan LI
 • Shuangshi Fang
 • Shuxian Du
 • Sijin Qian
 • Tao Han
 • Tao Hu
 • W.G. Li
 • Wei Liao
 • Weiguo Lu
 • Wen Kang
 • Xiang Zhou
 • Xianghong Liu
 • Xiaobin Ji
 • Xiaojun Bi
 • Xiaoling LI
 • Xin Chen
 • Xinchou Lou
 • Xingtao Huang
 • Xinmin Zhang
 • Xueqian Li
 • Xueyao Zhang
 • Xurong Chen
 • Yangheng Zheng
 • Yaquan Fang
 • Ye Yuan
 • Yong Ban
 • Yuan Zhang
 • Yuanning Gao
 • YueKun Heng
 • Yufeng LI
 • yun peng lu
 • Zhao Li
 • zhaohui Liang
 • Zhaoxi Zhang
 • Zhen An Liu
 • Zhenchao Liu
 • Zheng-Tao Wei
 • Zhenyu Zhang
 • Zhi-zhong Xing
 • Zhilong Hou
 • Zhiyong Wang
 • Zhonghua Qin
 • Zian Zhu
 • Zongye Zhang
 • 守华 朱
 • Friday, September 13
  • Session 1 多功能厅

   多功能厅

   四季御园国际大酒店

   Convener: Prof. Xinchou Lou (IHEP, Beijing)
   • 1
    Welcome and Introduction
    Speakers: Prof. Kuang-Ta Chao (Peking University) , Prof. Yifang Wang (IHEP)
   • 2
    The CEPC+SPPC Program
    Speaker: Prof. Yifang Wang (IHEP)
   • 3
    Report from the International Symposium on Higgs Physics
    Speaker: Prof. Yaquan Fang (Institute of High Energy Physics)
    Slides
  • 10:25 AM
   Coffee Break and Group Photo
  • Session 2 多功能厅

   多功能厅

   四季御园国际大酒店

   Convener: Prof. Yuanning Gao (Tsinghua University)
   • 4
    e+e- Higgs Factory+SPPC: Views and News from Abroad
    Speaker: Prof. Tao Han (Univ. of Pittsburgh & TsingHua University)
    Slides
   • 5
    ILC – Progress and Status
    Speaker: Prof. Jie GAO (IHEP, CAS, Beijing)
    Slides
   • 6
    TLEP – Progress and Status
    Speaker: Dr Qing QIN (Institute of High Energy Physics)
    Slides
  • 12:00 PM
   lunch and break 一层马克西餐厅

   一层马克西餐厅

   四季御园国际大酒店

  • CEPC Status and Progress 多功能厅

   多功能厅

   四季御园国际大酒店

   Convener: Prof. Jie GAO (IHEP, CAS, Beijing)
   • 7
    General Status
    Speaker: Prof. Xinchou Lou (IHEP, Beijing)
    Slides
   • 8
    Accelerator Design
    Speaker: Dr Qing QIN (Institute of High Energy Physics)
    Slides
   • 9
    Theory
    Speaker: Prof. Hong-Jian He (Tsinghua University)
    Slides
   • 10
    Detector
    Speaker: Mr Manqi Ruan (IHEP)
    Slides
  • 3:20 PM
   Coffee Break
  • Session 4
   Conveners: Prof. Liang HAN (University of Science and Technology of China (USTC)) , Prof. Xinchou Lou (IHEP, Beijing)
   • 11
    Meeting of Institutional Representatives (open to all),IR member selection, general organization discussion 多功能厅

    多功能厅

    四季御园国际大酒店

   • 12
    Meeting of Institutional Representatives (IR members only),Rules and policy, election of CEPC EB,EB Chair 第二会议室

    第二会议室

  • Session 5 第二会议室

   第二会议室

   四季御园国际大酒店

   Convener: EB Chair
   • 13
    EB Meeting (open to IR members and members of the organization committee), Advisory board, Selection of directors and conveners 第二会议室

    第二会议室

    四季御园国际大酒店

  • 6:30 PM
   Conference Dinner 多功能厅

   多功能厅

   四季御园国际大酒店

 • Saturday, September 14
  • Session 6 多功能厅

   多功能厅

   四季御园国际大酒店

   Convener: Prof. Shan Jin (IHEP)
   • 14
    IR Report
   • 15
    EB Report
   • 16
    Discussion on CEPC Collaboration Issues
  • Session 7 多功能厅

   多功能厅

   四季御园国际大酒店

   Convener: Prof. Xueyao Zhang (Shandong University)
   • 17
    Institutional Presentations and Discussions
    Speaker: USTC, Tshinghua, PKU, SDU, Nankai,
  • 10:30 AM
   Coffee Break
  • Session 8 多功能厅

   多功能厅

   四季御园国际大酒店

   Convener: Prof. Yangheng Zheng (UCAS)
   • 18
    Institutional Presentations and Discussions
    Speaker: ITP, SJTU, NJU, Wuhan U, ……IHEP
  • 12:00 PM
   Lunch and Break 一层马克西餐厅

   一层马克西餐厅

   四季御园国际大酒店

  • Parallel Sessions
   • 19
    Accelerator Design 多功能厅

    多功能厅

   • 20
    Detector R&D and simulation 第四会议室

    第四会议室

   • 21
    Theory 第二会议室

    第二会议室

    Speakers: Prof. Hong-Jian He (Tsinghua University) , Prof. Tao Han (Univ. of Pittsburgh & TsingHua University) , Prof. 守华 朱 (北京大学)
  • 3:30 PM
   Coffee Break
  • Session 10 多功能厅

   多功能厅

   四季御园国际大酒店

   Convener: Prof. W.G. Li (IHEP)
   • 22
    Reports from WG
   • 23
    Report from Accelerator Group
   • 24
    Report from Theory Group
   • 25
    Report from Detector Group
  • Session 11 多功能厅

   多功能厅

   四季御园国际大酒店

   Convener: Prof. Yajun Mao (Peking University)
   • 26
    Future Activities(Plan for future study,Future meetings and workshops,Funding for future study) 多功能厅

    多功能厅