1. If you are a new user, please register to get an Indico account through https://login.ihep.ac.cn/registIndico.jsp. Any questions, please email us at helpdesk@ihep.ac.cn or call 88236855.
2. The name of any uploaded file should be in English or plus numbers, not containing any Chinese or special characters.
3. If you need to create a conference in the "Conferences, Workshops and Events" zone, please email us at helpdesk@ihep.ac.cn.
 

Scientific Program Committee

Franco Bedeschi  INFN/Pisa Jianbei Liu USTC
Nicole Bell U. Melbourne Zhen Liu U. Minnesota
Maria Enrica Biagini INFN/Frascati Michelangelo Mangano CERN
Anton Bogomyagkov BINP Bruce Mellado U. Witwatersrand
Daniela Bortoletto Oxford Carlo Pagani INFN/Milano
Shikma Bressler Weizmann Roman Poschl LAL
Qinghong Cao PKU Jianming Qian U.Michigan
Joao Guimaraes da Costa IHEP Michael Ramsey-Musolf TDLI/UMass
Nathaniel Craig UCSB Matthew Reece Harvard
Angeles Faus-Golfe IJCLab/Orsay Andreas Schopper  CERN
Jie Gao IHEP Anatoly Sidorin JINR
Yuanning Gao PKU Younguk Sohn POSTECH
Paolo Giacomelli INFN/Bologna Makoto Tobiyama KEK
Christophe Grojean DESY Yoshinobu Unno KEK
Xiaogang He TDLI/SJTU Alessandro Vicini INFN/Milano
Sven Heinemeyer IFT/CSIC Jianchun Wang IHEP
Wenhui Huang THU Liantao Wang U. Chicago
Shan Jin NJU Meng Wang SDU
Eric Kajfasz  CPPM Xueqing Yan PKU
Eiji Kako KEK Haijun Yang SJTU/TDLI
Weidong Li IHEP Frank Zimmermann CERN

 

Local Organizing Committee

Shan Jin NJU Chair
Xin Chen THU  
Yaquan Fang IHEP  
Jibo He UCAS  
Xingtao Huang SDU  
Yongsheng Huang SYSU  
Gang Li IHEP  
Qiang Li PKU  
Shu Li TDLI/SJTU  
Yuhui Li IHEP  
Ming Qi NJU  
Manqi Ruan IHEP  
Xiaolong Wang FDU  
Chunxu Yu NKU  
Hao Zhang IHEP  
Lei Zhang NJU  
Yunlong Zhang USTC  
Huaxin Zhu ZJU  
     
Sicheng Zhou NJU secretary
Hongjuan Xu IHEP secretary
Yaru Wu IHEP secretary