BESIII轻强子物理研讨会

Asia/Shanghai
Description
BESIII轻强子物理研讨会计划于2021年10月22日-26日在桂林召开,由广西师范大学承办。 北京谱仪BESIII实验获取了世界上最大的J/psi和psi'样本,为轻强子物理研究提供了重要机遇。本次研讨会旨在讨论BESIII轻强子物理的近期成果和研究计划,进一步加强理论-实验合作,争取在轻奇特强子态等研究领域实现重要突破。本次研讨会也是国家重点研发项目“奇特强子态及强子谱学研究”项目“轻强子”课题年度会议。 网络会议: BESIII轻强子10/23 点击链接入会,或添加至会议列表: https://meeting.tencent.com/dm/kM1yr9ZzEr6c 会议 ID:839 392 958 BESIII轻强子10/24 点击链接入会,或添加至会议列表: https://meeting.tencent.com/dm/AcQnbJCLBcUs 会议 ID:971 952 707 会议有关事项如下: 1)会议时间: 2021年10月22日-26日(10月22日注册,10月26日离会) 2)会议地点:桂林宾馆(地址:广西壮族自治区桂林市象山区榕湖南路14号) 3)注册费:1200元/人,会议统一安排食宿,费用自理 4)会议网站:https://indico.ihep.ac.cn/event/15201/(请尽快完成注册) 5)会议组委会:房双世、刘北江、魏代会 6)会议联系人:王莹(ywang@ihep.ac.cn)
Participants
 • Changzheng YUAN
 • daihui wei
 • Fang Liu
 • Feng Zhang
 • Guofa XU
 • Hao Liu
 • Huijing Li
 • Jingxu Zhang
 • Li Gong
 • li linjian
 • Linghui Wu
 • Lu Liu
 • maojun yan
 • Ning Cao
 • Ping pingrg
 • RongSheng Shi
 • Runqiu Ma
 • shanshan su
 • Shi WANG
 • Shuangshi Fang
 • Shun(顺) Wang(王)
 • Tingjun JIANG
 • Tingting Han
 • Tong CHEN
 • Wenjing Zheng
 • Xiaoling LI
 • Xiaolong Wang
 • Xiaoqing Yuan
 • Xiaoshen KANG
 • Xiaoting Chen
 • Xiaoyan Shen
 • Xingtao Huang
 • Xiongfei Wang
 • Xu siyuan
 • Yanxue ZHANG
 • Yubing dongyb@ihep.ac.cn
 • Zhenyu ZHANG
 • Zhilin GUAN
 • Zihan Zhao
 • 中义 李
 • 丽清 秦
 • 亦威 傅亦威
 • 佳俊 吴
 • 俊峰 孙
 • 光豹 孙
 • 公儒 鲁
 • 北江 刘
 • 喆飞 田
 • 国一 侯
 • 妞 苏
 • 安鑫 代
 • 宏宏 张
 • 小帅 秦
 • 建雄 王
 • 振秀 黄
 • 明 刘
 • 晓琳 康
 • 洪勋 杨
 • 海波 李
 • 燕萍 黄
 • 王雨晴 WANG Yuqing
 • 秋岩 张
 • 聚军 谢
 • 腾 李
 • 钰瑶 吉
 • 镐楠 王