1. IE browser is NOT supported anymore. Please use Chrome, Firefox or Edge instead.
2. If you are a new user, please register to get an IHEP SSO account through https://login.ihep.ac.cn/registlight.jsp Any questions, please email us at helpdesk@ihep.ac.cn or call 88236855.
3. If you need to create a conference in the "Conferences, Workshops and Events" zone, please email us at helpdesk@ihep.ac.cn.
4. The max file size allowed for upload is 100 Mb.
Jul 12 – 16, 2024
Tsinghua University (Beijing, China)
Asia/Shanghai timezone

Invite Speaker

Name Affiliation Name Affiliation Name Affiliation
Akira Ono Tohoku Univ Jinhui Chen Fudan Univ Shusu Shi CCNU
An Gu Huzhou Univ Jujun Xie IMP Weijie Fu DUST
Anna Zdeb MCS Univ Kai Zhou CUHK Xiaofeng Luo CCNU
Baohua Sun BUAA Ke Mi CCNU Xionghong He IMP
Bao-Jun Cai Guangxi Univ Kenji Fukushima Tokyo U. Xu Hao-jie Huzhou Univ
ShinIchi Esumi Tsukuba Lei Zhao USTC Xu Sun IMP
Chengdong Han IMP Mei Huang UCAS Yapeng Zhang IMP
Christian Schmidt GSI Michal Warda MCS Univ Yaping Wang CCNU
Chuan Fu IMP Nai-Bo Zhang SouthEast Univ. Yifei Zhang USTC
Fabian Rennecke Giessen Norbert Herrmann Heidelberg Yingjie Zhou GSI
Frithjof Karsch Bielefield Pengcheng Li Huzhou Univ Yingxun Zhang CIAE
Giuseppe verde INFN Pengwei Zhao PKU Yongjia Wang Huzhou Univ
Guannan Xie UCAS Qian Wang South China Nor. Univ Youquan Qi CCNU
Hanlin Li Wuhan U. S&T Rui WANG INFN Yutie Liang IMP
Jan Pawlowski Heidelberg Senger, Peter GSI Yuxiang Zhao IMP
Jan Steinheimer Frankfurt Si-Bo Wang Chongqing Univ Zhao-Qing FENG SCUT
Jiaxing Zhao Univ. Nantes