1. IE browser is NOT supported anymore. Please use Chrome, Firefox or Edge instead.
2. If you are a new user, please register to get an IHEP SSO account through https://login.ihep.ac.cn/registlight.jsp Any questions, please email us at helpdesk@ihep.ac.cn or call 88236855.
3. If you need to create a conference in the "Conferences, Workshops and Events" zone, please email us at helpdesk@ihep.ac.cn.
4. The max file size allowed for upload is 100 Mb.
Jul 20 – 24, 2016
UCAS-YuQuan, China
Asia/Shanghai timezone

Committee

International Advisory Committee: Yang Bai, Chao-Hsi Chang,Kuang-Da Chao, Yu-Ping Kuang, Tao Han, Xiao-Gang He, Tao Liu, Xiang-Dong Ji, Shufang Su,Lian-Tao Wang, Yue-Liang Wu, C.-P. Yuan, Christophe Grojean, Konstantin Matchev, Maxim Perelstein, Peter Skands

Local Academic Committee: Guo-Ming Chen, Yeuk-Kwan E. Chang, Yuanning Gao, Bo Feng, Liang Han, Hong-Jian He, Shan Jin, Tianjun Li, Wei Liao, Yi Liao, Cai-Dian Lu, Yajun Mao, Cong-Feng Qiao, Zong-Guo Si, Jian-Xiong Wang, Meng Wang, Qing Wang, Hai-Jun Yang, Jin-Min Yang, Xue-Yao Zhang, Yang-Heng Zheng, Shou-Hua Zhu, Cheng-Guang Zhu

Local Executive Organizers: Junjie Cao, Qing-Hong Cao, MingShui Chen, Shao-Long Chen, Xin Chen, Ya-Quan Fang, Bin Gong, Jun Guo, Gang Li, Liang Li, Qiang Li(co-chair), Zhao Li, Hong-Bo Liao, Jian-Bei Liu, Yan-Wen Liu, Zuo-Wei Liu, Lian-Liang Ma, Manqi Ruan, Dulat Sayipjamal, Jing Shu, Kai Wang, Qing-Jun Xu, Qi-Shu Yan(co-chair), Xing-Gang Wu, De-Shan Yang, Li-Lin Yang, Hua-Qiao Zhang, Ning Zhou, Hong-Bo Zhu, Xu-ai Zhuang