1. IE browser is NOT supported anymore. Please use Chrome, Firefox or Edge instead.
2. If you are a new user, please register to get an IHEP SSO account through https://login.ihep.ac.cn/registlight.jsp Any questions, please email us at helpdesk@ihep.ac.cn or call 88236855.
3. If you need to create a conference in the "Conferences, Workshops and Events" zone, please email us at helpdesk@ihep.ac.cn.
4. The max file size allowed for upload is 100 Mb.

International Symposium on Higgs Physics

Asia/Shanghai
IHEP

IHEP

Shan Jin (IHEP)
Participants
 • Ahmad Muhammad
 • Bing Zhou
 • Biswarup Mukhopadhyaya
 • Boxiang Yu
 • Bruce Mellado
 • Cai-Dian Lu
 • chao wang
 • Chong Sheng Li
 • Chong-Xing Yue
 • Cunfeng Feng
 • David Charlton
 • Dazhang Li
 • Dou Wang
 • Doug Schouten
 • Fang Liu
 • Feng SU
 • Frank Zimmermann
 • Gang LI
 • George Redlinger
 • Greg Landsberg
 • Haijun Yang
 • Haiming Hu
 • Hao Sun
 • Hong-Jian He
 • Hongbo Zhu
 • Hongjuan Zheng
 • hongwei liu
 • Huaqiao ZHANG
 • Huirong QI
 • Ian Low
 • Jianguo Bian
 • Jianming Qian
 • Jiawen ZHANG
 • Jin Min Yang
 • Jin Wang
 • Jiyuan Zhai
 • John Paul Chou
 • Junquan Tao
 • Kai Zhu
 • Kun LIU
 • Lei Xu
 • Lei Zhang
 • Lianliang Ma
 • Liantao Wang
 • Linghui Wu
 • Liqing Qin
 • Liwen YAO
 • Marco Pieri
 • Michael Koratzinos
 • Ming Qi
 • Ming XIAO
 • Mingshui Chen
 • Peizhi Du
 • Peter Jenni
 • Ping Rong-Gang
 • Qi LI
 • QI ZHOU
 • Qing QIN
 • Qing Wang
 • qinghua Liu
 • Qinglei Xiu
 • Roberval Walsh Bastos Rangel
 • Roko Plestina
 • Sarmad Masood Shaheen
 • Sau Lan WU
 • Sha Bai
 • Shuangshi Fang
 • Shufang Su
 • Song JIN
 • Tao Han
 • Tao Liu
 • Tianjue Min
 • Tomohiko Tanabe
 • Tongxian Zhao
 • Trevor Vickey
 • Vindhyawasini Prasad
 • W.G. Li
 • Wei Shan
 • Weimin Song
 • Weimin Song
 • Weiming Yao
 • Wen-Fei Wang
 • XiangCui Lei
 • Xiangyang Ju
 • Xiaojun Bi
 • XiaoLin kang
 • Xilei Sun
 • Xin Chen
 • xin fang
 • Xinchou Lou
 • Xueyao Zhang
 • Yanliang Han
 • yanping huang
 • Yao Qin
 • Yaquan Fang
 • Yi Wei Wang
 • Ying YANG
 • Yong Du
 • Yongcheng Wu
 • Yongke Zhao
 • Yujun MO
 • YuLian zhang
 • Zepu Mao
 • Zhen Liu
 • Zhenchao Liu
 • Zheng Wang
 • Zhengguo Zhao Zhao
 • zhenghao zhang
 • Zhigang Wang
 • Zhiyong Wang
 • Zijun Xu
 • Ziyu Guo
 • 曼奇 阮
  • 9:00 AM 10:15 AM
   Monday morning: 1
   Convener: Prof. Shan Jin (IHEP)
   • 9:00 AM
    Welcome 15m
    Speaker: Prof. Yifang Wang (IHEP)
    Slides
   • 9:15 AM
    Higgs search History 1h
    Speaker: Prof. Sau Lan WU (University of Wisconsin-Madison)
    Slides
  • 10:15 AM 10:45 AM
   Coffee break 30m A214

   A214

   IHEP

  • 10:45 AM 12:25 PM
   Monday morning: 2
   Convener: Prof. Zhengguo Zhao (USTC)
   • 10:45 AM
    LHC status 50m
    Speaker: Zimmermann Frank (CERN)
    Slides
   • 11:35 AM
    review of ATLAS summary result on Higgs 50m
    Speaker: BING ZHOU (U.of Michigan)
    Slides
  • 12:25 PM 2:00 PM
   Lunch 1h 35m
  • 2:00 PM 3:30 PM
   Monday afternoon: 1
   Convener: Prof. Yaquan Fang (Institute of High Energy Physics)
   • 2:00 PM
    Tevetron Higgs Search (Overview) 50m
    Speaker: Dr Weiming Yao (LBNL)
    Slides
   • 2:50 PM
    CMS Higgs decaying to Fermions 40m
    Speaker: Mr Mingshui Chen (IHEP-CMS)
    Slides
  • 3:30 PM 4:00 PM
   Coffee break 30m
  • 4:00 PM 5:20 PM
   Monday afternoon: -2
   Convener: Prof. Qing Wang (TsingHua University)
   • 4:00 PM
    ATLAS Higgs decaying to Fermions 40m
    Speaker: Prof. Lianliang Ma (Shandong University)
    Slides
   • 4:40 PM
    Scope for New physics in the Higgs data 40m
    Speaker: Prof. Biswarup Mukhopadhyaya (Harish-Chandra Research Institute, Allahabad, India)
    Slides
  • 6:00 PM 8:00 PM
   Reception 2h Expert restaurant

   Expert restaurant

   IHEP

  • 9:00 AM 10:20 AM
   Tuesday Morning: 1
   • 9:00 AM
    CMS Higgs decaying to Bosons 40m
    Speaker: Marco Pieri (UC San Diego)
    Slides
   • 9:40 AM
    ATLAS Higgs decaying to Bosons 40m
    Speaker: Dr Doug Schouten (TRIUMF)
    Slides
  • 10:20 AM 10:50 AM
   Coffee break 30m
  • 10:50 AM 12:10 PM
   Tuesday Morning: 2
   Convener: Prof. Guoming CHEN (IHEP, CAS)
   • 10:50 AM
    BSM Higgs 40m
    Speaker: Prof. Shufang Su (University of Arizona)
    Slides
   • 11:30 AM
    Exotic Decay of Higgs Boson 40m A214

    A214

    IHEP

    Speaker: Prof. Tao Liu (The Hong Kong University of Science and Technology)
    Slides
  • 12:10 PM 2:00 PM
   Lunch 1h 50m
  • 2:00 PM 3:20 PM
   Tuesday afternoon: 1
   Convener: Prof. Yajun Mao (Peking University)
   • 2:00 PM
    ATLAS BSM Higgs 40m A214

    A214

    IHEP

    Speaker: Dr Trevor Vickey (Univ. of the Witwatersrand)
    Slides
   • 2:40 PM
    CMS BSM/SUSY Higgs 40m
    Speaker: Dr Roberval Walsh Bastos Rangel (DESY)
    Slides
  • 3:20 PM 3:50 PM
   Coffee break 30m
  • 3:50 PM 5:20 PM
   Tuesday afternoon: 2
   Convener: Prof. Xueyao Zhang (Shandong University)
   • 3:50 PM
    Residual SUSY Effects in Higgs Factory 40m
    Speaker: Prof. Jinmin Yang (The Institution of Theoretical)
    Slides
   • 4:30 PM
    CMS summary result review 50m
    Speaker: Greg Landsberg (Brown University)
    Slides
  • 8:00 AM 4:00 PM
   Excursion
  • 8:00 AM 10:40 AM
   Thursday morning: 1
   Convener: Hai jun Yang
   • 9:00 AM
    Higgs decay to bbbar with ATLAS detector 20m
    Speaker: Dr Lei Zhang (Institute of Physics, Academia Sinica)
    Slides
   • 9:20 AM
    Higgs decay to ZZ with CMS detector 20m
    Speaker: Dr Roko Plestina (IHEP/CAS, Beijing)
    Slides
   • 9:40 AM
    Higgs to ZZ (4 letp) with ATLAS 20m
    Speaker: Mr Xiangyang Ju (University of Wisconsin-Madison)
    Slides
   • 10:00 AM
    Results on H->gamma gamma fiducial cross-section with ATLAS detector 20m
    Speaker: Prof. yanping huang (U. of Witwatersrand)
    Slides
   • 10:20 AM
    VBF H->gamma gamma 20m
    Speaker: Dr Jin Wang (IHEP)
    Slides
  • 10:40 AM 11:00 AM
   Coffee break 20m
  • 11:00 AM 12:20 PM
   Thursday morning: 2
   Convener: Xin Chen
   • 11:00 AM
    CMS results on H->WW->lvjj and lv fat j 20m
    Speaker: Mr Zijun Xu (Peking Univ.)
    Slides
   • 11:20 AM
    Search for the Standard Model Higgs boson in the H->Zgamma decay mode with ATLAS detector 20m
    Speaker: Mr Kun LIU (USTC and LPNHE)
    Slides
   • 11:40 AM
    Phenomenology of top-squark in natural SUSY in light of the LHC Higgs data 20m
    Speaker: Chengcheng Han (ITP)
    Slides
   • 12:00 PM
    Higgs Pheno within The Extended Electroweak Gauge Symmetries 20m
    Speaker: Ning Chen (Tsinghua U)
    Slides
  • 12:20 PM 2:00 PM
   Lunch 1h 40m
  • 2:00 PM 4:00 PM
   Thursday afternoon
   Convener: Ming Qi
   • 2:00 PM
    Quantum numbers of the observed resonance 40m
    Speaker: Ian Low (Argonne National Laboratory/Northwestern University)
    Slides
  • 4:00 PM 4:20 PM
   Coffee break 20m
  • 4:20 PM 5:40 PM
   Friday afternoon Beyond the Discovery: Higgs Factories and others
   • 4:20 PM
    Snowmass studies: Prospects of Higgs Property Measurements 40m
    Speaker: Jianming Qian (University of Michigan)
    Slides
   • 5:00 PM
    Lessons from Snowmass studies: BSM 40m
    Speaker: Liantao Wang (University of Chicago)
    Slides
  • 6:30 PM 8:00 PM
   Conference Dinner 1h 30m
  • 9:00 AM 10:40 AM
   Friday morning:Beyond the Discovery: Higgs Factories and others: 1
   Convener: Dave Charlton
   • 9:00 AM
    'The Future of the High Energy Frontier (European Strategy of Particle Physics) 1h
    Speaker: Dr Peter Jenni (Freiburg)
    Slides
   • 10:00 AM
    Forward looking 40m
    Speaker: Nima arkani-hamed
  • 10:40 AM 11:10 AM
   Coffee break 30m
  • 11:10 AM 12:30 PM
   Friday morning:Beyond the Discovery: Higgs Factories and others: 2
   Convener: Prof. Yuanning Gao (Tsinghua University)
   • 11:10 AM
    Higgs physics at ILC 40m
    Speaker: Dr Tomohiko Tanabe (ICEPP, the University of Tokyo)
    Slides
   • 11:50 AM
    Higgs Physics at LHeC 40m
    Speaker: Prof. Bruce Mellado (University of the Witwatersrand)
    Slides
  • 12:30 PM 2:00 PM
   Lunch 1h 30m
  • 2:00 PM 3:20 PM
   Friday afternoon :Beyond the Discovery: Higgs Factories and others: 1
   Convener: Xin chou Lou
   • 2:00 PM
    Higgs Physcis at the Muon Collider 40m
    Speaker: Zhen Liu (University of Pittsburgh)
    Slides
   • 2:40 PM
    Circular Higgs factory 40m
    Speaker: Dr Michael Koratzinos (University of Geneva)
    Slides
  • 3:20 PM 3:50 PM
   Coffee break 30m
  • 3:50 PM 5:10 PM
   Friday afternoon Beyond the Discovery: Higgs Factories and others: 2
   Convener: Tao Han
   • 3:50 PM
    Circular Higgs Factory (CEPC) 40m
    Speaker: Dr Qing QIN (Institute of High Energy Physics)
    Slides
   • 4:30 PM
    Discussion on the future facilities for Higgs physics 40m
    Speaker: Prof. Tao Han (Univ. of Pittsburgh & TsingHua University)
    Slides