1. IE browser is NOT supported anymore. Please use Chrome, Firefox or Edge instead.
2. If you are a new user, please register to get an IHEP SSO account through https://login.ihep.ac.cn/registlight.jsp Any questions, please email us at helpdesk@ihep.ac.cn or call 88236855.
3. If you need to create a conference in the "Conferences, Workshops and Events" zone, please email us at helpdesk@ihep.ac.cn.
4. The max file size allowed for upload is 100 Mb.

24th International Summer Institute on Phenomenology of Elementary Particle Physics and Cosmology (SI2018)

Asia/Shanghai
Tianjin

Tianjin

Description

About SI2018

Welcome to the 24rd International Summer Institute on Phenomenology of Elementary Particle Physics and Cosmology (SI2018). The Summer Institutes have been held every summer since 1995. Most previous meetings were held at Mt. Fuji of Japan, except for SI2006 at Pohang (Korea), SI2008 and SI2016 at Xitou (Taiwan) and SI2012 at Sun Moon Lake (Taiwan), SI2013 at Jiri-Mountain (Korea), and SI2015 at Yan-Xi Lake (China).This year, SI2018 will be held at Tianjin, China. The purpose of the Summer Institute is to promote communications and discussions on research among participants, rather than to give pedagogical lectures for students. Therefore the scientific program is relaxed to keep enough time for discussions. We hope that the new ideas and research activities will be initiated from this institute.

Topics

Hadron physics and QCD, Neutrino physics, collider phenomenology, particle cosmology, physics at LHC, gravitational wave, physics beyond the Standard Model, etc.

Invited Lecturers

 • Craig D. Roberts, Argonne National Laboratory
 • Prof. Han, Tao, University of Pittsburgh / Tsinghua University
 • Dr. Joshua Berger, Assistant scientist at the University of Wisconsin - Madison.
 • Dr. Richard Ruiz, postdoc at the Institute of Particle Physics Phenomenology, Durham, UK.
 • Dr. Cedric Weiland, the Institute of Particle Physics Phenomenology, Durham, the UK
 • Vladimir Braun, Regensburg University

Date and Place

Local Organizing Committee

International Organizing Committee:

 • Chuan-Ren Chen (National Taiwan Normal U, Taiwan)
 • Kingman Cheung (Natl. Tsing Hua U, Taiwan)
 • Kiwoon Choi (IBS, Korea)
 • Koichi Hamaguchi (Tokyo U, Japan)
 • Tao Han (Tsinghua U, China / Pittsburgh U, USA)
 • George Hou (Natl. Taiwan U, Taiwan)
 • Jihn E. Kim (Kyung Hee U, Korea)
 • Pyungwon Ko (KIAS, Korea)
 • Otto Kong (Natl. Central U, Taiwan)
 • Jisuke Kubo (Kanazawa U, Japan)
 • Taichiro Kugo (Kyoto Sangyo U, Japan)
 • Takeshi Kurimoto (Toyama U, Japan)
 • Jae Sik Lee (Chonnam National U, Korea)
 • Cai-Dian Lu (IHEP, China)
 • Nobuhiro Maekawa (Nagoya U, Japan)
 • Shigeki Matsumoto (IPMU, Japan)
 • Morimitsu Tanimoto (Niigata U, Japan)
 • Qing Wang (Tsinghua U, China)
 • Tzu-Chiang Yuan (Academia Sinica, Taiwan)
 • Tatsuo Kobayashi(Hokkaido Univ.)  
 • Takehiko Asaka (Niigata Univ.)
 • Tetsuo Shindo (Kogakuin Univ.)
 • Koji Tsumura (Kyoto Univ.)
 • Kin-ya Oda (Osaka Univ.)
Participants
 • An-Kang Wei
 • Bin Li
 • Cai-Dian Lu
 • Cedric Weiland
 • Chao WANG
 • Chao WU
 • Chuanyang XING
 • Cuibai Luo
 • Daneng Yang
 • Dayong Wang
 • Geliang Liu
 • Guo-Li Wang
 • Hanjie Tao
 • Haolin Wang
 • Hiroyuki Ishida
 • Hisashi Okui
 • Hongkai Liu
 • hui li
 • Jingjing Feng
 • JingJuan Qi
 • Jinyun Wu
 • Joshua Berger
 • Ka Young BAN
 • Ling-Xiao Xu
 • lu zhang
 • Min He
 • Minggang Zhao
 • Nobuhiro Maekawa
 • Qiaodan Li
 • Richard Ruiz
 • Rui Zhang
 • Seong Chan Park
 • Shi-Ping He
 • Shu-Yuan Guo
 • ShuMin Zhao
 • Songpei Guo
 • Sosuke Imai
 • Tae Gyu Ro
 • Taichiro Kugo
 • Takahiro Yoshida
 • Takehiko Asaka
 • Takuya Tatsuishi
 • Tao Han
 • Tianpeng Tang
 • Tie-Jiun Hou
 • Tomohiro Inagaki
 • Wei Chao
 • Wen Yin
 • Xiao Zhou LI
 • xiaohu wang
 • Xing Wang
 • XingXing Dong
 • Xinhe meng
 • Xuan Wang
 • Xun Xue
 • Yanbing Wei
 • Yanjun Sun
 • Yi Liao
 • Yongsoo Jho
 • Yu Gao
 • Yu Hamada
 • Yu-Ming Wang
 • Yue-Long Shen
 • Zhang Jiao
 • Zhen Xu
 • ZhongJun Yang
 • Zhuoni Qian
 • 亚 张
 • 国俊 黄
 • 如宁 魏
 • 小东 马
 • 数 李
 • 永衡 徐
 • 胡 东
 • 良文 陈
  • Registration Henda Hotel

   Henda Hotel

  • Reception+Supper Henda Hotel

   Henda Hotel

  • Welcome Henda Hotel

   Henda Hotel

  • 1
   Han, Tao Henda Hotel

   Henda Hotel

  • 2
   Weiland, Cedric Henda Hotel

   Henda Hotel

  • 11:00 AM
   Break Henda Hotel

   Henda Hotel

  • 3
   Wang, Dayong Henda Hotel

   Henda Hotel

  • 12:30 PM
   Lunch Henda Hotel

   Henda Hotel

  • 4
   Xue, Xun Henda Hotel

   Henda Hotel

  • 5
   Ishida, Hiroyuki Henda Hotel

   Henda Hotel

  • 6
   Wei, Yanbing Henda Hotel

   Henda Hotel

  • 4:00 PM
   Break Henda Hotel

   Henda Hotel

  • 7
   Guo, Zhihui Henda Hotel

   Henda Hotel

  • 8
   Jho, Yongsoo Henda Hotel

   Henda Hotel

  • 6:00 PM
   Supper Henda Hotel

   Henda Hotel

  • 9
   Berger, Joshua Henda Hotel

   Henda Hotel

  • 10
   Ruiz, Richard Henda Hotel

   Henda Hotel

  • 11:00 AM
   Break Henda Hotel

   Henda Hotel

  • 11
   Kugo, Taichiro Henda Hotel

   Henda Hotel

  • 12:30 PM
   Lunch Henda Hotel

   Henda Hotel

  • 12
   Liu, Hongkai Henda Hotel

   Henda Hotel

  • 13
   Qian Zhuoni Henda Hotel

   Henda Hotel

  • 14
   Yin, Wen Henda Hotel

   Henda Hotel

  • 4:00 PM
   Break Henda Hotel

   Henda Hotel

  • 15
   Huang, Fapeng Henda Hotel

   Henda Hotel

  • 16
   Gao, Yu Henda Hotel

   Henda Hotel

  • 6:00 PM
   Supper Henda Hotel

   Henda Hotel

  • 17
   Roberts, Craig Henda Hotel

   Henda Hotel

  • 10:30 AM
   Break Henda Hotel

   Henda Hotel

  • 18
   Braun, Vladimir Henda Hotel

   Henda Hotel

  • 12:30 PM
   Lunch Henda Hotel

   Henda Hotel

  • 7:00 PM
   Banquet Henda Hotel

   Henda Hotel

  • 19
   Zhang, Shuangnan Henda Hotel

   Henda Hotel

  • 20
   Wang, Liantao Henda Hotel

   Henda Hotel

  • 11:00 AM
   Break Henda Hotel

   Henda Hotel

  • 21
   Inagaki, Tomohiro Henda Hotel

   Henda Hotel

  • 12:30 PM
   Lunch Henda Hotel

   Henda Hotel

  • 22
   Hou, Tie-Jiun Henda Hotel

   Henda Hotel

  • 23
   Yang, Daneng Henda Hotel

   Henda Hotel

  • 3:35 PM
   Break Henda Hotel

   Henda Hotel

  • 24
   Maekawa, Nobuhiro Henda Hotel

   Henda Hotel

  • 25
   Hamada, Yu Henda Hotel

   Henda Hotel

  • 26
   Imai, Sosuke Henda Hotel

   Henda Hotel

  • 6:00 PM
   Supper Henda Hotel

   Henda Hotel

  • 27
   Braun, Vladimir Henda Hotel

   Henda Hotel

  • 10:30 AM
   Break Henda Hotel

   Henda Hotel

  • 28
   Roberts, Craig Henda Hotel

   Henda Hotel

  • 12:30 PM
   Lunch Henda Hotel

   Henda Hotel

  • 29
   Chao, Wei Henda Hotel

   Henda Hotel

  • 30
   He, Shiping Henda Hotel

   Henda Hotel

  • 3:35 PM
   Break Henda Hotel

   Henda Hotel

  • 31
   Okui, Hisashi Henda Hotel

   Henda Hotel

  • 32
   Wang, Xing Henda Hotel

   Henda Hotel

  • 33
   Yoshida, Takahiro Henda Hotel

   Henda Hotel

  • 6:00 PM
   Supper Henda Hotel

   Henda Hotel